The truth is right here...

Nie znasz dnie ani godziny.