The truth is right here...

Zależy jak na to patrzeć.