The truth is right here...

Rozumiemy się bez słów.