The truth is right here...

Co się tak rozkraczyłeś?