The truth is right here...

Koniec świata będzie w czwartek.