The truth is right here...

Jak jej to powiedzieć?