The truth is right here...

Tak bardzo chciałbym zostać kumplem Twym.