The truth is right here...

Czy oskarżony chce coś powiedzieć?