The truth is right here...

Nie mówiłeś żadnej kobiecie.