The truth is right here...

O kolego trochę się rozpędziłeś.