The truth is right here...

Czy podobam się dziewczynie?