The truth is right here...

Masz po mnie pamiątkę.