The truth is right here...

Niewidzialny na imprezach.