The truth is right here...

Nie ma takiego szczepienia.