The truth is right here...

Kim zostaniesz jak dorośniesz.