The truth is right here...

Rozstańmy się jak dorośli.