The truth is right here...

Zawszem możesz na mnie liczyć.