The truth is right here...

Balety w średniowieczu.