The truth is right here...

Przechodzenie przez jezdnię.