The truth is right here...

Adam i Ewa, pierwsze walentynki.