The truth is right here...

Karmić się złudzeniami