The truth is right here...

Kot który nie może usiedzieć.