The truth is right here...

W poszukiwaniu sensu życia.