The truth is right here...

Karta płatnicza ze zdjęciem.