The truth is right here...

Jak ukarać dziewczynę.