The truth is right here...

Czy czuje Pani czaczę?