The truth is right here...

A Ty co zrobiłeś dla Afryki?