The truth is right here...

Samochodem i kobietą nie można się dzielić. Zwłaszcza samochodem z kobietą.