The truth is right here...

Robić czy nie robić, oto jest pytanie.