The truth is right here...

Kochanie, tylko spokojnie.

(1/15)

Rzuciła na mnie urok. (1/15)