The truth is right here...

Zostawi dla mnie żonę.