The truth is right here...

No już przestań się złościć.