The truth is right here...

Samospełniająca się przepowiednia.