The truth is right here...

Epoka pojazdów elektrycznych.