The truth is right here...

Jeżeli ktoś wska­zuje Ci pal­cem niebo, pat­rz na niebo, nie na wskazującego.