The truth is right here...

To nie tak jak Ci się wydaje.