The truth is right here...

Mówiłem Ci zostańmy w domu!