The truth is right here...

Nie ma nic piękniejszego od miłości.