The truth is right here...

Co najbardziej lubi w łóżku.