The truth is right here...

Rozumieć mowę zwierząt.