The truth is right here...

Nie ma się z czego cieszyć?