The truth is right here...

Gdzie to ostatnio widziałeś?