The truth is right here...

Siedział i gapił się w okno.