The truth is right here...

Nie ma ryzyka, nie ma zabawy.