The truth is right here...

Nieuczciwą pracą, świnki się bogacą.