The truth is right here...

Co jest fajnego w porannym wstawaniu.