The truth is right here...

Wyśpisz się po śmierci.