The truth is right here...

Nie jesteś takim miłym gościem jak myślisz.