The truth is right here...

Nie będę grzebał w śmieciach.