The truth is right here...

Lekarstwa na wszystkie smutki.